- Thời gian thực hiện: từ ngày 05/04 đến ngày 10/05/2018

- Nội dung chương trình:

 1. Giảm 10% Phụ tùng Bảo dưỡng

 2. Giảm 20% Chi phí sơn phủ gầm xe ( Hoặc nhận voucher giảm giá 15% cho lầnsau )

 3. Giảm nước rửa kính chính hãng cho khách hàng có doanh thu >= 3.000.000

 4. Tặng Ô cho khách hàng bảo dưỡng cấp lớn 40.000 km

 - Đối tượng áp dụng: Toàn bộ KH làm dịch vụ trong thời gian trên.